„Automation and management of an innovative measurement system for the detection of high-frequency, sub-nanometric mechanical vibrations“

21.9.2017
Art der Arbeit: 
Master- / Diplomarbeit
Fakultät: 
Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Bezahlung: 
nach Vereinbarung
Kontaktperson: 
Dr. Alexandra Bretschneider
Telefonnummer: 
0043 42 42 56300 220
E-Mail Adresse: